Общи условия


Изпълнител: Спорт Солюшънс ЕООД, наричана по-долу „Изпълнител“, с предмет на дейност организиране на спортни събития със цел тестване на физическите и психически предразположения на деца (5 - 16 години) и установяване на вродения спортен талант на децата. Тестването на всяко дете се извършва по молба на неговия родител или настойник. Въз основа на резултатите от тестването Изпълнителят препоръчва най-подходящите спортове за детето. Допълнително Изпълнителят споделя контактите за спортни клубове в района на местоживеене на детето. Целта на SportAnalytik не е да подбира професионални спортисти, а да предложи помощта си на всички деца и техните родители или настойници, за да могат те да се наслаждават на спорта през целия си живот.

Договорни отношения – Договорните отношения между Изпълнителя и родителя или настойника на тестваното дете, като Възложител (наричан по-долу „Възложител“), се урежда от Българското законодателство и е предмет на настоящите Общи условия. Договорните отношения между Изпълнителя и Възложителя започват с регистрацията на детето и с приемането на Общите условия от Възложителя преди предоставянето на услугите на Възложителя.

Физически тест: Тест на физическите предразположения на детето, състоящ се от девет дисциплини, като всяка дисциплина тества различни умения на детето: хвърляне на баскетболна топка, дълъг скок/троен скок, спринтово бягане, бягане на 500/1000 метра, тест с тояжка, хващане на знаменце, стойка на един крак, навеждане напред, измерване на височина.

Доклад за талант: Резултат от тестването на детето, представян от Изпълнителя в разработен от него софтуер. Софтуерът сравнява физическите умения на всяко дете както с неговите връстници в базата данни на Изпълнителя, така и с изискванията за всеки спорт. В доклада за таланти се предоставя следната информация:
 • Резултат от физическия тест и теста за лични предпочитания, който е сравнен с физическите умения на детето с тестваните негови връстници (в базата данни има над 500 000 резултата).
 • Оценка на индивидуалните силни страни на всяко дете.
 • Препоръки за обучение за подобряване на индивидуалните слаби страни на всяко дете.

Доклад за спорт - Резултат от тестването на детето, изготвен и представен от Изпълнителя, като продължение на Доклада за таланти. В този доклад се съдържат:
 • Най-подходящите 5 спорта за детето.
 • Контакти на спортните клубове и треньори.
 • Анализ на пригодността на избрания спорт.

Събитие: Денят, през който регистрираното дете изпълнява физически тест със цел да се разберат индивидуалните му предразположения и да се препоръчат най-подходящите спортове за него. В началото на спортния ден родителят или настойникът на детето предава детето на Изпълнителя. Детето изпълнява физическите тестове в компанията на Изпълнителя и на други деца. Дейностите по тестването продължават приблизително 3 часа и след края на тестването детето се връща на родителя или настойника. Спортният ден завършва с предаване на Доклад за талант и Доклад за спорт на Възложителя.

Регистрация: Регистрацията започва с попълването на регистрационния формуляр (наричана по-долу „Формуляр“) в www.sportanalytik.bg. Формулярът може да бъде попълнен или по електронен път на уебсайта на SportAnalytik, или чрез разпечатване и подпис. Съгласието с Общите условия и Политиката за поверителност е задължителна част от регистрацията. Съгласието с Общите условия и Политиката за поверителност се потвърждава или чрез подаване на Формуляра по електронен начин или с подписване на отпечатания Формуляр. Родителят или настойникът е длъжен да информира Изпълнителя за всички медицински/здравни проблеми на детето, които Изпълнителя трябва да вземе под внимание по време на спортното тестване. В случай, че Изпълнителят не е информиран за каквито и да е медицински/здравни проблеми на детето, Изпълнителят приема, че детето е напълно способно да изпълни всичките 9 тестови дисциплини, които са описани в Общите условия.

Плащане:
 • За предоставените Услуги Възложителят се задължава да заплати установената цена онлайн с дебитна/ кредитна карта през ВПОС-а на ДСК или посредством Pay by Link.
 • Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard.
 • Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
 • От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 1000 лева.
 • Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
 • При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

Обработка на информация:
 • Име, фамилия, пол, възраст и адрес на детето в предоставената от родителя или настойника форма.
 • Резултатите на детето в следните дисциплини: хвърляне на баскетболна топка, дълъг скок/троен скок, спринтово бягане, бягане на 500/1000 метра, тест с тояжка, хващане на знаменце, стойка на един крак, навеждане напред, измерване на височина.
 • При регистрацията на детето SportAnalytik записва също името, фамилията, адреса, както и електронната поща и телефонния номер на родителя или настойника на детето, в предоставената от родителя или настойника форма.

Как SportAnalytik използва информацията
Името, фамилията и възрастта на детето се използват за регистрацията на детето за събитието. Резултатите на детето в посочените по-горе дисциплини се използват за системата за електронно обработване на резултати на SportAnalytik, за да се препоръчат най-подходящите спортове на детето и да му се препоръчат най-близките клубове в района на неговото/нейното местоживеене. Името и фамилията на родителя или настойника, електронната поща и неговия/нейния телефон се използват само за комуникацията между SportAnalytik и родителя или настойника, която комуникация е необходима за предоставяне на услугата от Изпълнителя. Посочените по-горе събрани от Изпълнителя лични данни се съхраняват от Изпълнителя в продължение на 25 календарни дни от организирането на събитието. След това резултатите от теста стават анонимни и вече не могат да се свързват с личните данни на детето (име, фамилия, възраст, пол и адрес на детето). Личните данни се изтриват и не се обработват допълнително от SportAnalytik. За данъчни и правни цели SportAnalytik съхранява само личните данни на родителя или настойника (име, фамилия, електронна поща и телефон) за срок от 5 години от организирането на събитието. Тези лични данни се съхраняват отделно от резултатите от теста и по този начин не могат да бъдат свързани с данните на отделно дете.

Снимки и видеоклипове на децата, тествани по време на Спортния ден и които са заснети и съхранявани без допълнителна идентификация на децата, могат да бъдат използвани в уебсайта и Facebook страницата на SportAnalytik при предварително съгласие на родителя или настойника на детето. Можете по всяко време да поискате от SportAnalytik достъп до личните данни за коригиране или изтриване на лични данни, като имате правата да ограничите обработката на личните данни или право на жалба срещу обработването на личните данни от SportAnalytik.

Освобождаване от отговорност: Родителят или настойникът е длъжен да информира Изпълнителя за всички медицински/здравни проблеми на детето, за всички лекарства, които детето трябва да приема, или за санитарно-хигиенични средства, които детето трябва да използва. Родителят или настойникът е длъжен да гарантира, че детето е взело необходимите лекарства и е осигурило санитарно-хигиенните си средства. С приемането на Общите условия Възложителят потвърждава здравословната пригодност на тестваното дете. Всички рискове, свързани със здравословната пригодност на тестваното дете, се поемат от Възложителя. Всички препоръки на Изпълнителя са само ориентировъчни и не означават автоматично, че детето ще се отличи в спорта, който е препоръчан от Изпълнителя. Успехът на детето в съответния спорт се влияе от много външни фактори и Изпълнителят няма да поема никаква отговорност за бъдещите успехи на детето в препоръчания от Изпълнителя спорт. Изпълнителят няма да поема никаква отговорност за загуба или повреда на носените по време на събитието артикули, които не са необходими по време на събитието, като бижута, електроника, големи суми пари и др.

Снимки/видео материали: С приемането на Общите условия аз декларирам изричното си съгласие и разбирам, че всяко изображение и запис на моето дете, и/или мои, могат да се използват за уебсайта и Facebook страницата на SportAnalytik за промоционални реклами/видеоклипове или за други материали, без допълнителна идентификация на моето дете и/или на самия/самата мен.

Политика за поверителност - Информация за обработката на данни (GDPR)
SportAnalytik знае, че сте загрижени за начина, по който се използва и споделя информацията за вашето дете и SportAnalytik оценява доверието ви, за да прави това внимателно и разумно. Когато регистрирате детето си за събитие на SportAnalytik или като посетите уебсайта на SportAnalytik вие приемате и се съгласявате с практиките, които са описани в настоящата Политика за поверителност и в нашите Общи условия.

Политиката описва видовете лична информация, която можем да събираме за вашето дете, целите, за които използваме информацията, обстоятелствата, при които можем да споделяме информацията и стъпките, които предприемаме, за да защитим информацията, за да запазим поверителността на вашето дете.

Информация, която събираме При посещение на уебсайта www.sportanalytik.bg или при контакт със SportAnalytik по телефон, имейл или SMS, както и при регистрацията на детето за събитието, SportAnalytik събира следната информация:
 • Име, фамилия, пол, възраст и адрес на детето в предоставената от родителя или настойника форма.
 • Резултатите на детето в следните дисциплини: хвърляне на баскетболна топка, дълъг скок/троен скок, спринтово бягане, бягане на 500/1000 метра, тест с тояжка, хващане на знаменце, стойка на един крак, навеждане напред, измерване на височина.
 • При регистрацията на детето SportAnalytik записва също името, фамилията, адреса, както и електронната поща и телефонния номер на родителя или настойника на детето, в предоставената от родителя или настойника форма при регистрацията на детето.

2. Как SportAnalytik използва информацията
Името, фамилията и възрастта на детето се използват за регистрацията на детето за Спортния ден. Резултатите на детето в посочените по-горе дисциплини се използват за системата за автоматичното обработване на резултати на SportAnalytik, за да се препоръчат най-подходящите спортове на детето и да му се препоръчат най-близките клубове в района на неговото/нейното местоживеене. Името и фамилията на родителя или настойника, електронната поща на родителя или настойника и неговия/нейния телефон се използват само за комуникацията между SportAnalytik и родителя или настойника, която комуникация е необходима за предоставяне на услугата от Изпълнителя. Посочените по-горе събрани от Изпълнителя лични данни се съхраняват от Изпълнителя в продължение на 25 календарни дни от организирането на Спортния ден. След това резултатите от теста стават анонимни и вече не могат да се свързват с личните данни на детето (име, фамилия, възраст, пол и адрес на детето). Личните данни се изтриват и не се обработват допълнително от SportAnalytik. За данъчни и правни цели SportAnalytik съхранява само личните данни на родителя или настойника (име, фамилия, електронна поща и телефон) за срок от 5 години от организирането на Спортния ден. Тези лични данни се съхраняват отделно от резултатите от теста и по този начин не могат да бъдат свързани с данните на отделно дете.

3. Снимки и видеоклипове на децата, които са тествани по време на Спортния ден и които са направени, и съхранявани, без допълнителна идентификация на децата, могат да бъдат използвани в сайта и Facebook страницата на SportAnalytik при предварително съгласие на родителя или настойника на детето. Тези снимки и видеоклипове могат да се съхраняват от SportAnalytik за периода на действие на компанията. Можете по всяко време да поискате от SportAnalytik достъп до личните данни за коригиране или изтриване на лични данни, като имате правата да ограничите обработката на личните данни или право на жалба срещу обработването на личните данни от SportAnalytik. Имате право да подадете жалба в Службата на Комисаря по информацията и защитата на данните.

4. Чувствителна информация Докато SportAnalytik обикновено не събира чувствителна информация, родителят или настойникът е длъжен да информира SportAnalytik, ако има някакви медицински/здравни проблеми на детето, които SportAnalytik трябва да вземе предвид по време на спортното тестване. Предоставяйки чувствителната информация на SportAnalytik, вие се съгласявате SportAnalytik да я използва по начина, посочен в тази Политика.

5. Проучвания и обратна връзка SportAnalytik може също да ви помоли да попълните анкети, които SportAnalytik използва за изследователски цели, въпреки че не е задължително да отговаряте на тях.

6. Сигурност на вашата информация SportAnalytik използва стандартни за индустрията физически, технически и административни мерки за сигурност, за да защити вашата информация. Предоставената от SportAnalytik лична информация ще се съхранява на защитени сървъри. Трябва да разберете, че предаваните онлайн данни не са напълно сигурни. Ние не можем да гарантираме пълната защита и сигурност на данните, но предприемаме всички разумни действия, за да защитим изпратената ни по електронен път информация.

7. Коригиране/изтриване на данни
По всяко време можете да поискате от SportAnalytik достъп до личните данни, за коригиране или изтриване на личните данни, като имате право да ограничите обработването на личните данни или право да подадете жалба срещу обработването на личните данни от SportAnalytik.

8. Контрол на данните
Всяка лична информация, предоставена или събрана от SportAnalytik, се контролира от Спорт Солюшънс ЕООД.

9. Връзки към трети страни
Връзките към трети страни могат да бъдат открити на сайта на SportAnalytik. Тези връзки на трети страни имат собствена политика за поверителност, с която се съгласявате, когато щракнете върху съответната връзка. SportAnalytik не отговаря и не поема отговорност за връзките към трети страни.

Съгласен съм с Общите условия и Политиката за поверителност – Информация за обработка на данни (GDPR).

С настоящото потвърждавам, че детето ми е здраво и годно да премине спортните дисциплини в рамките на Събитието на SportAnalytik.

Изтеглете общите условия ТУК.  

СНИМКИ
от предишни събития

Спортна Зала Триадица - София

08.06.2024

СНИМКИ
от предишни събития

Спортна Зала Триадица - София

08.06.2024

Спортна зала Триадица - София

18.05.2024

Winbet Sport & Event Centre - София

14.10.2023

Winbet Sport & Event Centre - София

30.09.2023

Winbet Sport & Event Centre - София

08.07.2023

Winbet Sport & Event Centre - София

01.07.2023

Winbet Sport & Event Centre - София

03.06.2023

Winbet Sport & Event Centre - София

13.05.2023

Winbet Sport & Event Centre - София

22.04.2023

Winbet Sport & Event Centre - София

01.04.2023

Winbet Sport & Event Centre - София

11.03.2023

Winbet Sport & Event Centre - София

25.02.2023

Winbet Sport & Event Centre - София

17.12.2022

Спортен Комплекс Сила - Пловдив

04.12.2022

Winbet Sport & Event Centre - София

12.11.2022

ЧОУ "Цар Симеон Велики"

10.11.2022

Спортен Комплекс Сила - Пловдив

05.11.2022

Winbet Sport & Event Centre - София

29.10.2022

Winbet Sport & Event Centre - София

01.10.2022

Winbet Sport & Event Centre - София

17.09.2022

Winbet Sport & Event Centre - София

25.06.2022

Winbet Sport & Event Centre - София

28.05.2022

Winbet Sport & Event Centre - София

15.05.2022

Winbet Sport & Event Centre – София

16.04.2022

Winbet Sport & Event Centre - София

26.03.2022

Winbet Sport & Event Centre - София

19.03.2022

Winbet Sport & Event Centre - София

12.03.2022

Winbet Sport & Event Centre - София

26.02.2022